069 060 127 office@infoconto.me

Knjigovodstvene usluge

Info Conto d.o.o. pruža sledeće knjigovodstvene usluge:

vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa

obračun poreza na dodatu vrijednost

popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

vođenja dnevnika glavne knjige

vođenje blagajne

obračun zarada naknada zarada, ostalih plaćanja

obračun ugovora o djelu, poslovno tehničkoj saradnji, autorskih honorara

analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki

vođenje zaliha u maloprodaji i veleprodaji

izrada kalkulacije u maloprodaji i veleprodaji

knjiženje maloprodaje

vođenje platnog prometa

izrada završnog računa

obračun kamata

priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica

razne druge usluge po želji klijenta